Publikováno: 27.03.2019

Zasedání nově zvolených členů výboru


Dne 26. 3. 2019 probíhala na zasedání nově zvolených členů výboru volba statutárních zástupců pobočného spolku Třebíč:

Předseda pobočného spolku byl zvolen Bc. Jiří Kuba, jednatelem Lubomír Máca.

Současně členové výboru vzali na vědomí informaci o volbě předsedy KRK, kterým se stal na následující období Jiří Krčál.Kontakty

Moravský rybářský svaz, z.s. pobočný spolek Třebíč

Adresa: Poušov 966, 674 01 Třebíč
IČO: 005 57 307

Telefon: 568 850 456
Email: info@rybaritrebic.cz

Prodejní místo povolenek:
Kancelář MRS, z. s., pobočný spolek Třebíč,
Poušov 966,
674 01 Třebíč