Lubí

 

  LUBÍ nádrž nepatří do  revírů MRS 4,0 ha

 

Typ revíru:
Stojatá voda, mimopstruhový revír, nádrž nepatří do revírů MRS.

Popis:
Revír se nachází nedaleko od Třebíče severovýchodním směrem, v údolí potoka Lubí. Je obklopen lesem. Hloubka nádrže až 5,5 m. Na revíru samostatně hospodaří MRS z.s., pobočný spolek Třebíč, neplatí svazová povolenka.
Rybolov se řídí Bližšími podmínkami výkonu rybářského práva ve znění platných dodatků.
ZÁKAZ RYBOLOVU Z TĚLESA HRÁZE!

Povolenky: 

Cena povolenky pro rok 2021:       500 Kč + místní poplatek 35 Kč

Prodej povolenek bude zahájen v úterý  30. 3. 2021
Lov povolen od 1. 4. 2021 do 31. 12. 2021.
Lovná míra kapra 45 - 60 cm.

Lovící je povinnen předložit doklady a povolenku na revír Lubí členům rybářské stráže ustanovené pobočným spolkem Třebíč.

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakty

Moravský rybářský svaz, z.s. pobočný spolek Třebíč

Adresa: Poušov 966, 674 01 Třebíč
IČO: 005 57 307

Telefon: 568 850 456
Email: info@rybaritrebic.cz

Prodejní místo povolenek:
Kancelář MRS, z. s., pobočný spolek Třebíč,
Poušov 966,
674 01 Třebíč