Jak se stát rybářem

 

MRS, z.s., pobočný spolek Třebíč je držitelem pověření organizováním výchovy, výuky a ověřování kvalifikačních předpokladů pro vydání prvního rybářského lístku a vystavováním osvědčení o vykonání zkoušky.

 

1.) Žadatel o členství u pobočného spolku Třebíč musí absolvovat následující kroky a úkony:

  1. Navštívit sídlo pobočného spolku Třebíč, Poušov 966, a požádat o přijetí za člena vyplněním přihlášky;
  2. Na základě rozhodnutí výboru o přijetí za člena uhradit zápisné a členský příspěvek na příslušný kalendářní rok;
  3. Požádat o prodej povolenky dle vlastního výběru za cenu pro „členy“. K získání povolenky je nutno předložit platný rybářský lístek.

Rybářský lístek vydává obecní úřad obce s rozšířenou působností dle místa trvalého pobytu žadatele na základě předložení „Osvědčení o získání kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku“, nebo na základě předložení dříve vydaného rybářského lístku.

Osvědčení o získání kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku vydávají po úspěšném prokázání základních znalostí (složení testu) z oblasti rybářství, biologie ryb a právních předpisů upravujících lov ryb právnické osoby, pověřené ministerstvem zemědělství ČR k ověřování znalostí žadatelů pro vydání prvního rybářského lístku.

 

2.) Jako nečlen:

  1. Navštívit kteréhokoliv prodejce povolenek MRS – pobočný spolek;
  2. Požádat o prodej povolenky dle vlastního výběru za cenu pro nečleny;
  3. Předložit platný rybářský lístek.

 

Poplatky od 1. 1. 2021

  • Manipulační poplatek 35,- Kč
  • Poplatek školení pro jednotlivce 300,- Kč

 

1) Členské příspěvky

KATEGORIE CENA
Dospělí 1250,- Kč
Členská udržovací 450,- Kč
Mládež do 15 let 200,- Kč
ZÁPISNÉ CENA
dospělí a mládež 16 – 18 let 1000,- Kč
   

 

 

2) Ceny povolenek pro „členy“ (pro členy MRS a ČRS) od 1. 1. 2021

DRUH POVOLENKY MP MP REPUBLIKOVÁ P P REPUBLIKOVÁ
Roční 950,- 3600,- 1000,- 3700,-
Poloviční 500,- - 500,- -
Měsíční 650,- - 650,- -
Týdenní 400,- - 400,- -
Denní 150,- - 150,- -
Mládež 300,- - 300,- -

 

 

3) Ceny povolenek pro „nečleny“ (cizí státní příslušníky) od 1. 1. 2021

DRUH POVOLENKY MP P
Roční 5000,- 6000,-
Měsíční 3000,- 4000,-
Týdenní 1000,- 1500,-
Denní 400,- 600,-

 

 

K povolence je třeba zakoupit Bližší podmínky pro výkon rybářského práva za 20,- Kč. 

Mládež od 8 do 15 let od roku 2005 nemá povinnost absolvovat rybářský kroužek pro první vydání povolenky, ale platí pro ni absolvování testů jako pro dospělé rybáře. Proto doporučujeme, aby budoucí mladý rybář absolvoval rybářský kroužek, kde se všechno potřebné dozví a naučí. V sekci Zprávy je seznam rybářských kroužků, kde si zájemce vybere kroužek, který mu bude vyhovovat.

 

PRO DOSPĚLÉ

Školení nových členů v daných termínech potvrdit tel.: 568 850 456; 604 357 969 nebo na e-mail: info@rybaritrebic.cz

Kontakty

Moravský rybářský svaz, z.s. pobočný spolek Třebíč

Adresa: Poušov 966, 674 01 Třebíč
IČO: 005 57 307

Telefon: 568 850 456
Email: info@rybaritrebic.cz

Prodejní místo povolenek:
Kancelář MRS, z. s., pobočný spolek Třebíč,
Poušov 966,
674 01 Třebíč