Jak se stát rybářem

 

Protože se každoročně do naší organizace hlásí noví členové, zde jsou instrukce jak se stát rybářem.

Rozhodne-li se budoucí rybář stát se členem MO MRS Třebíč postupuje takto:

Každý takový zájemce musí nejdříve získat státní rybářský lístek. Tento lístek vydávají obce s rozšířenou působností – v Třebíči to je budova bývalého Okresního úřadu, Masarykovo nám., odbor životního prostředí. Vyplní se žádost a k ní se musí doložit Osvědčení o proškolení a absolvování zkoušky ze znalostí Zákona o rybářství a příslušné vyhlášky.

Toto proškolení včetně přezkoušení organizujeme u nás na svazu v Poušově. První a nejdůležitější krok je tedy osobní nahlášení se do Poušova 966, kde je sídlo místní organizace Moravského rybářského svazu Třebíč, a to v úředních hodinách

Žadatel bude zapsán do seznamu uchazečů a v nejbližším termínu pozván na školení se závěrečnou zkouškou pro vydání prvního státního Rybářského lístku a Povolenky k výkonu rybářského práva. po složení zkoušky obdrží rybář Osvědčení o absolvování zkoušky, se kterým se dostaví na již výše zmíněný úřad v místě svého trvalého pobytu, kde mu bude za poplatek vystaven Rybářský lístek na jeden, tři nebo deset let (roční – 100 Kč, tříletý – 200 Kč, desetiletý – 500 Kč). S Rybářským lístkem přijde zpět do Poušova, kde po zaplacení všech poplatků mu bude vydána povolenka.

 

Poplatky

  • Manipulační poplatek 30,- Kč
  • Poplatek za školení hromadné 50,- Kč 10 a více osob
  • Poplatek školení pro jednotlivce 250,- Kč
  • pro ty kteří se nechtějí stát členy MO  500,- Kč

 

1) Členské příspěvky

KATEGORIE CENA
Dospělí 450,- Kč
   
Mládež do 15 let 200,- Kč
ZÁPISNÉ CENA
dospělí a mládež 16 – 18 let 1000,- Kč
mládež do 15 let 0,- Kč

 

 

2) Ceny povolenek pro „členy“ (pro členy MRS a ČRS)

DRUH POVOLENKY MP MP REPUBLIKOVÁ P P REPUBLIKOVÁ
Roční 950,- 3250,- 1000,- 3400,-
Poloviční 500,- - 500,- -
Měsíční 650,- - 650,- -
Týdenní 400,- - 400,- -
Denní 150,- - 150,- -
Mládež 300,- - 300,- -

 

 

3) Ceny povolenek pro „nečleny“ (pro nečleny, členy ostatních svazů, spolků a cizí státní příslušníky)1

DRUH POVOLENKY MP P
Roční 5000,- 6000,-
Měsíční 3000,- 4000,-
Týdenní 1000,- 1500,-
Denní 400,- 600,-

 

 

K povolence je třeba zakoupit Bližší podmínky pro výkon rybářského práva (bývalý Rybářský řád) včetně soupisu revírů a Stanovy MRS za 20,- Kč. Před zakoupením první povolenky po absolvování školení může člen od 16 let věku brigádnickou povinnost (10 hodin) odpracovat .

Mládež 16-18let a studující, kteří mají nárok na povolenku za poloviční cenu musí brigádnickou povinnost odpracovat, nelze ji zaplatit.

Děláme i školení se zkouškou také pro vydání prvního rybářského lístku a povolenky pro nečleny. To je pro rybáře, kteří nechtějí být nikde organizovaní. Cena školení je 500,- Kč. Členem svazu se může stát každý občan České republiky nebo cizinec, který splní podmínky dané Stanovami MRS, ve věku od dovršení 8 let v kalendářním roce a výše.

Mládež od 8 do 15 let od roku 2005 nemá povinnost absolvovat rybářský kroužek pro první vydání povolenky, ale platí pro ni absolvování testů jako pro dospělé rybáře. Proto doporučujeme, aby budoucí mladý rybář absolvoval rybářský kroužek, kde se všechno potřebné dozví a naučí. V sekci Zprávy je seznam rybářských kroužků, kde si zájemce vybere kroužek, který mu bude vyhovovat.

 

PRO DOSPĚLÉ

Školení nových členu MO MRS Třebíč po domluvě v kanceláři MO nebo

na e-mail: info@rybaritrebic.cz

Kontakty

Moravský rybářský svaz, z.s. pobočný spolek Třebíč

Adresa: Poušov 966, 674 01 Třebíč
IČO: 005 57 307

Telefon: 568 850 456
Email: info@rybaritrebic.cz

Prodejní místo povolenek:
Kancelář MRS, z. s., pobočný spolek Třebíč,
Poušov 966,
674 01 Třebíč