Publikováno: 14.01.2019

Pozvánka na výroční členskou schůzi


která se uskuteční dne 16. 3. 2019 v 8:45 hod v sále budovy FÓRUM Třebíč
Prezence účastníků zajištěna od 8.00 hod.

PROGRAM:
    a) zahájení, volba mandátové komise, volba volební komise, volba návrhové komise 
    b) zpráva předsedy PS MRS o činnosti výboru PS a činnosti společnosti RYBÍ LÍHEŇ     
    c) zpráva o plnění usnesení VČS, a o činnosti KRK
    d) zpráva hospodáře PS MRS Třebíč 
    e) zpráva o výsledku hospodaření PS MRS a návrh rozpočtu na rok 2019
    f) zpráva o činnosti mládeže a závodního družstva
    g) diskuze
    h) představení kandidátů, volba členů do výboru, volba členů do  KRK
    i) návrh usnesení, případné doplnění návrhu usnesení
    j) schválení usnesení a závěrKontakty

Moravský rybářský svaz, z.s. pobočný spolek Třebíč

Adresa: Poušov 966, 674 01 Třebíč
IČO: 005 57 307

Telefon: 568 850 456
Email: info@rybaritrebic.cz

Prodejní místo povolenek:
Kancelář MRS, z. s., pobočný spolek Třebíč,
Poušov 966,
674 01 Třebíč