Publikováno: 18.08.2020

Pozvánka na výroční členskou schůzi


která se uskuteční dne 5. 9. 2020 v 8:45 hod v sále budovy FÓRUM Třebíč

PROGRAM SCHŮZE:

a) zahájení, volba mandátové komise, volba návrhové komise
b) zpráva předsedy o činnosti výboru PS Třebíč a činnosti spol. s r. o. RYBÍ LÍHEŇ
c) zpráva o plnění usnesení VČS a o činnosti kontrolní a revizní komise
d) zpráva hospodáře PS Třebíč
e) zpráva o výsledku hospodaření PS Třebíč za rok 2019 a návrh rozpočtu na rok 2020
f) zpráva o činnosti mládeže
g) diskuze
h) návrh usnesení, případné doplnění návrhu usnesení
i) schválení usnesení a závěr

Tuto pozvánku předejte u prezence, v případě neúčasti omluvu zavolejte na 568 850 456, nebo napište na pozvánku a odevzdejte v kanceláři PS MRS z.s. Třebíč, Poušov 966.

V Třebíči 25. 6. 2020
Za výbor pobočného spolku MRS, z. s. Třebíč
Předseda Bc. Jiří Kuba

Pozvánka v elektronické podobě ke stažení zde.Kontakty

Moravský rybářský svaz, z.s. pobočný spolek Třebíč

Adresa: Poušov 966, 674 01 Třebíč
IČO: 005 57 307

Telefon: 568 850 456
Email: info@rybaritrebic.cz

Prodejní místo povolenek:
Kancelář MRS, z. s., pobočný spolek Třebíč,
Poušov 966,
674 01 Třebíč