Publikováno: 03.01.2020

Pozvánka na výroční členskou schůzi


která se uskuteční dne 14.3.2020 v 8:45 hod. v sále budovy FÓRUM Třebíč. Prezence účastníků zajištěna od 8.00 hod.

PROGRAM:
a) zahájení, volba mandátové komise, volba návrhové komise
b) zpráva předsedy o činnosti výboru PS Třebíč a činnosti společnosti RYBÍ LÍH EŇ, spol. sro.
c) zpráva o plnění usnesení VČS a činnosti kontrolní a revizní komise
d) zpráva hospodáře PS Třebíč
e) zpráva o výsledku hospodaření PS Třebíč za rok 2019 a návrh rozpočtu na rok 2020
f) zpráva o činnosti mládeže
g) diskuze
h) návrh usnesení, případné doplnění návrhu usnesení
i) schválení usnesení a závěr

Vážení přátelé rybáři,
na VČS Vás budeme informovat o dění v našem pobočném spolku za období mezi schůzemi a o všech změnách i novinkách, které se týkají našich sportovních revírů.
Jménem výboru pobočného spolku Třebíč Vám všem členům Petrova cechu přeji pevné zdraví, pohodu v roce 2020 a mnoho krásných zážitků při rybaření.

 

Pozvánka ke stažení zde.Kontakty

Moravský rybářský svaz, z.s. pobočný spolek Třebíč

Adresa: Poušov 966, 674 01 Třebíč
IČO: 005 57 307

Telefon: 568 850 456
Email: info@rybaritrebic.cz

Prodejní místo povolenek:
Kancelář MRS, z. s., pobočný spolek Třebíč,
Poušov 966,
674 01 Třebíč