Publikováno: 24.10.2019

Nejdůležitější změny


ZMĚNY ZÁKLADNÍCH DOKUMENTŮ:

 

STANOVY:

1.  Sjezd zrušil pracovní povinnost členů – brigády;
2.  Sjezd stanovil výši členského příspěvku na 1.250,- Kč pro členy od 16ti let (bez výjimky).
3.  Sjezd nově zavádí „udržovací členský příspěvek“ ve výši 450,- Kč pro členy, kteří v novém roce nebudou žádat o vydání povolenky.
V případě, že se člen po úhradě udržovacího členského příspěvku v daném roce rozhodne si povolenku pořídit, je povinen uhradit plný členský příspěvek ve výši 1250,- Kč.

BLIŽŠÍ PODMÍNKY VÝKONU RYBÁŘSKÉHO PRÁVA NA REVÍRECH MIMOPSTRUHOVÝCH:

1. Povinné vybavení:
Oprávněný k lovu ve vodách mimopstruhových musí mít u sebe platný rybářský lístek, povolenku k lovu, Bližší podmínky výkonu rybářského práva (pouze v tištěné podobě) a členskou legitimaci (pokud je členem MRS nebo ČRS).

2. Počet a množství úlovků:
V mimopstruhovém rybářské revíru si může osoba provádějící lov přisvojit v jednom dni, i když loví na více rybářských revírech, nejvíce 7 kg všech druhů ryb. Dojde-li k překročení tohoto limitu poslední ulovenou rybou, lze si i tuto rybu přisvojit. Denní úlovek kapra, štiky, candáta, sumce a amura je omezen na 1 ks denně, přičemž je možná jejich kombinace do celkového počtu 2 ks. Po přisvojení si 2 ks úlovku uvedených ryb končí denní lov, i když tento nedosahuje maximální povolenou hmotnost celkového denního úlovku 7 kg. Úlovek lína je omezen na 3 ks denně. Byla-li si osobou provádějící lov přisvojena ryba, kterou celková hmotnost úlovku přesáhla 7 kg, končí jejím přisvojením denní lov.
 Kontakty

Moravský rybářský svaz, z.s. pobočný spolek Třebíč

Adresa: Poušov 966, 674 01 Třebíč
IČO: 005 57 307

Telefon: 568 850 456
Email: info@rybaritrebic.cz

Prodejní místo povolenek:
Kancelář MRS, z. s., pobočný spolek Třebíč,
Poušov 966,
674 01 Třebíč