Publikováno: 18.08.2022

461 078 MARKOVKA 1


Rozhodnutím Krajského úřadu kraje Vysočina, odboru životního prostředí a zemědělství, ze dne 29.3. 2022, byla z rybářského revíru 461 078 MARKOVKA 1 vyjmuta závlahová nádrž v k. ú. Kožichovice.
Z výše uvedeného a na základě sdělení od Lesy ČR s. p., OŘ Vysočina se sídlem v Jihlavě je s okamžitou platností ZAKÁZÁN rybolov na tomto revíru.

Předseda PS Třebíč
     Jiří KubaKontakty

Moravský rybářský svaz, z.s. pobočný spolek Třebíč

Adresa: Poušov 966, 674 01 Třebíč
IČO: 005 57 307

Telefon: 568 850 456
Email: info@rybaritrebic.cz

Prodejní místo povolenek:
Kancelář MRS, z. s., pobočný spolek Třebíč,
Poušov 966,
674 01 Třebíč