Plnění brigádnické povinnosti

 

Dle stanov MRS mohou členové MRS obdržet povolenku k rybolovu až po splnění základních povinností, zejména brigády,  která činí 10 hodin za rok. Jedna hodina má hodnotu 70 Kč. Brigádu je možno odpracovat nebo uhradit finančně.

Při nesplnění brigádnické povinnosti za předchozí rok  nesmí být a také nebude členovi vydána žádná povolenka k rybolovu. Povinností každého člena je zajistit si plnění brigádnické povinnosti sám.

 

 

Kontakty

Moravský rybářský svaz, z.s. pobočný spolek Třebíč

Adresa: Poušov 966, 674 01 Třebíč
IČO: 005 57 307

Telefon: 568 850 456
Email: sekretariat@rybaritrebic.cz

Prodejní místo povolenek:
Kancelář MRS, z. s., pobočný spolek Třebíč,
Poušov 966,
674 01 Třebíč