Publikováno: 24.03.2023

Volba nových členů výboru PS a členů kontrolní a revizní komise


Na členské schůzi dne 11. 3. 2023 proběhla volba nových členů výboru a kontrolní a revizní komise pro období let 2023 až 2027.